Tarix: 2019-02-15 04:03:02 Son müraciət tarixi: 2019-03-13 00:00:00

...

Grata Azərbaycan MMC


- Preparing contracts and other legal documents
- Researching legal documents and providing legal advice on various matters (directly responsible for Finance and Securities department projects)
- Receiving requests for legal advice from current and potential clients and deciding on the most appropriate responses to make to these requests
- Attending the meetings with clients
- Establishing what needs to be done to solve a client’s problems
- Managing and controlling performance of the tasks by lawyers
- Registration under the Labor Code

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-15 03:59:40 Son müraciət tarixi: 2019-03-13 00:00:00

...

Nurgün Holding


• Müqavilələrin hazırlanması;
• Əmrlərin, göstərişlərin, sərəncamların tərtib edilməsi, onların qanunauyğunluğunun imza ilə təsdiq edilməsi;
• Müəssisənin tərkibinə daxil olan bütün təsərrüfat subyektlərinin qanuni mənafelərinin qorunmasını təmin etmək;
• Müəssisənin mənafeyini məhkəmə orqanlarında, digər idarə, müəssisə və təşkilatlarda, habelə hüquq mühafizə orqanlarında müdafiə etmək;
• Müəssisə rəhbərliyinin hüquqi xarakterli digər göstərişlərinin yerinə yetirmək;
• Məhkəmə işlərinin nəticələrini öyrənmək və ümumiləşdirmək, müqavilələrin bağlanması və icra praktikasını analiz etmək;
• İddiaların hazırlanması və onlara cavab verilməsi məqsədi ilə arayışların, hesabların, izahatların vaxtında təqdim edilməsinə nəzarət etmək

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-12 05:53:01 Son müraciət tarixi: 2019-03-13 00:00:00

...

SMTS MMC


- Hüquşünas birbaşa Hüquq və Sənədlərə Nəzarət Departamentinin Menecerinə tabedir.
- Departament menecerinin ümumi nəzarəti və rəhbərliyi altında, əməkdaşlar arasında aparılmış iş bölgüsünə müvafiq olaraq, hüquqi təminat, ekspertiza və təhlil işinin aparılması;
- Müəssisə daxilində hazırlanan əmr, təlimat, prosedurlar, əsasnamələr, standartlar və digər normativ xarakterli sənədlərin layihələrinin ekspertizasının həyata keçirilməsi və zərurət olduqda rəhbərliyin tapşırığı əsasında bu layihələrin hazırlanmasında iştirak etməsi;
- Müəssisənin tərəf-müqabilləri ilə bağlanan müqavilələrin layihələrinin hazırlanması, təqdim edilən müqavilə layihələrinin ekspertizasını həyata keçiriməsi;
- Müəssisənin fəaliyyətində tətbiq olunan qanunları və normativ sənədləri izləmək, hüquqi-normativ bazanın yenilənməsi.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-10 00:49:35 Son müraciət tarixi: 2019-03-09 00:00:00

...

Dövlət qurumu


- Qurumun hüquqi və qanuni maraqlarının etibarnamə əsasında məhkəmələrdə, digər dövlət orqanlarında, fiziki və hüquqi şəxslərin qarşısında müdafiəsinin təmin etmək;
- Məhkəmə işləri ilə bağlı sənədləri (iddia ərizələri, apellyasiya şikayətləri, etirazlar, vəsatətlər, qərardaddan şikayətlər və s.) hazırlamaq
- Quruma daxil olan hüquqi məsələlərlə bağlı məktub, ərizə və şikayətlərə müvafiq qaydada və müəyyən olunmuş vaxt ərzində cavablar hazırlamaq;
- Təşkilatı məhkəmələrdə və digər dövlət idarə, müəssisə və təşkilatlarda, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarında təmsil etmək;
- Məhkəmələrlə mütəmadi olaraq əlaqə saxlayıb, icraatda olan işlərin statusu ilə bağlı məlumat almaq
- Müxtəlif məsələlər və ya təcrübələr üzrə hüquqi sənədlərin hazırlanması, nəzərdən keçirilməsi, koordinasiyası və yekunlaşdırılması.
- Qurumla tərəf-müqabilləri arasında bağlanan müqavilələrin layihələrini hazırlamaq, təqdim edilən müqavilə layihələrini təhlil etmək və rəy vermək.
- Hüquqi risklərin qiymətləndirilməsi
- Müqavilələrin hüquqi ekspertizasını həyata keçimək;
- Bütün struktur bölmələrə hüquqi yardım etmək, onlardan daxil olmuş sorğulara rəy və izahatlar vermək.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-07 23:35:44 Son müraciət tarixi: 2019-03-09 00:00:00

...

Soyuzaqrokontrakt MMC


∙ Məhkəmə, dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, ictimai təşkilatlar və digər üçüncü şəxslər qarşısında Cəmiyyəti təmsil etmək yolu ilə onun hüquq və mənafelərinin müdafiə olunmasının təmin edilməsi;
∙ Cəmiyyət tərəfindən verilən iddia və digər ərizələrin hazırlanması, Cəmiyyətə qarşı verilən iddialar üzrə etirazların, mülahizələrin, çıxarılmış məhkəmə qərarları üzrə şikayətlərin hazırlanması;
∙ Cəmiyyətin fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri üzrə müqavilələrin hazırlanması
∙ Cəmiyyətin rəhbərliyi tərəfindən verilmiş tapşırıqlara müvafiq olaraq cəmiyyətdaxili normativ sənədlərin hazırlanması, sənədlərə dair hüquqi rəylərin verilməsi;
∙ İcra işləri üzrə İcra məmurları ilə işləmək;
∙ Rəsmi yazışmaları təmin etmək.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-05 23:16:02 Son müraciət tarixi: 2019-07-03 00:00:00

...

Nikoil Bank

Ətraflı bax

Tarix: 2019-01-31 23:07:14 Son müraciət tarixi: 2019-03-01 00:00:00

...

R-Pharm MMC


• Şirkətdə və şirkət tərəfindən normativ-hüquqi aktların müddəalarının düzgün tətbiq edilməsini təmin edir;
• Şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı bütün sənədlərin (qərarlar, əmrlər, sərəncamlar, əsasnamələr, prosedurlar və s.) qanunvericiliyə uyğunluğunu təmin edir və lazım gəldikdə razılığını bildirir (sənədlərin müvafiq yerində imza etməklə);
• Şirkətdə və şirkət tərəfindən hüquq pozuntularına yol verməmək üçün, baş verdiyi təqdirdə isə rəhbərliklə birgə aradan qaldırılması məqsədilə hüquqi tədbirlərin görülməsini təmin edir;
• Şirkət tərəfindən imzalanmalı müqavilələrin/kontraktların qanunvericiliyə və Cəmiyyətin maraqlarına uyğunluğunu təmin edir;
• Şirkətin təsis sənədlərində edilən dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün zəruri sənədlərin hazırlanmasını və icra edilməsini təmin edir;
• Şirkətdə kadr-uçot sənədlərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qaydada hazırlanmasına və hərəkətinə nəzarəti və bu sahəyə hüquqi yardımı təmin edir;
• Şirkətin qanunla qorunan maraqlarının müdafiəsi məqsədilə mübahisələrin məhkəmədənqabaq həlli (pretenziya qaydasında) ilə bağlı müvafiq lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir;
• Şirkəti məhkəmələr qarşısında lazımi qaydada təmsil olunmasını və məhkəmələrdə Cəmiyyətin maraqlarının gərəkən müdafisənin təşkilini təmin edir;
• Şirkətə vurulmuş maddi və mənəvi zərərin hüquqi vasitələrdən istifadə ediməsilə ödənilməsini təmin edir;
• Şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı hüquqi məsləhətlər, rəylər və arayışlar verir.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-01-28 23:52:38 Son müraciət tarixi: 2019-02-27 00:00:00

...

«Azərikard» MMC


- Hüquqi sənədləri hazırlamaq və rəsmiləşdirmək;
- Müqavilələrin hazırlanması, həmçinin hazır müqavilələrə hüquqi rəy vermək;
- Dövlət orqanları tərəfindən olan sorğuların cavablandırılması;
- Fəaliyyətin qanunvericiliyə uyğunluğunu daim yoxlamaq və uyğunlaşdırmaq;
- Yerinə yetirilən işlər haqda mütəmadi hesabatlar hazırlamaq və rəhbərliyə təqdim etmək;
- Müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı digər əlaqədar işləri və rəhbərliyin göstərişlərini icra etmək;
- Rəhbərlik tərəfindən həvalə edilən digər vəzifələrin icra edilməsi.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-01-25 01:35:34 Son müraciət tarixi: 2019-03-23 00:00:00

...

«Atəşgah» Sığorta


• Məhkəmə prosesində şirkəti nümayəndə olaraq təmsil etmək:
• Ödəniş etməyən cavabdehlərin işlərini məhkəməyə təqdim etmək üçün iddia ərizələri hazırlamaq və məhkəməyə təqdim etmək;
• Müəyyən olunmuş zərər vuran şəxsləri şirkətə dəvət etmək
• Zərər vuran şəxslərlə danışıqlar aparmaq;
• Zərər vuran şəxslərlə müvafiq müqavilələr bağlamaq;
• Digər sığorta şirkətlərinin subroqasiya tələblərini təhlil edib ödənişin aparılıb və ya aparılmaması barəsində yazılı təkliflər hazırlamaq;
• Şöbənin fəaliyyəti barəsində tələb olunan zaman hesabatlar hazırlamaq;
• Şöbənin hesabatlarının hazırlanmasında birbaşa rəhbərə köməklik göstərmək.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-01-22 01:46:26 Son müraciət tarixi: 2019-02-20 00:00:00

...

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu


- Hüquqi sənədlərin hazırlanması və rəsmiləşdirilməsi;
- Sənəd və müqavilələrin hüquqi ekspertizasının həyata keçirilməsi;
- Müqavilələrin hazırlanması, müqavilələrə dair hüquqi rəylərin verilməsi;
- Məhkəmədə və digər orqanlarda şirkətin adından çıxış edilməsi;
- Məhkəmə və digər orqanlara sənədlərin hazırlanması və təqdim edilməsi.

Ətraflı bax