Tarix: 2019-03-14 23:36:35 Son müraciət tarixi: 2019-03-25 00:00:00

...

Baku Attorneys and Consultants hüquq şirkəti


• Hüquqi sənədlərin və müqavilələlərin hüquqi ekspertizası və hazırlanması;
• Dövlət orqanlarına müxtəlif xarakterli müraciətlərin ünvanlanması;
• Müştərilərin dövlət orqanları, notariuslar, hüquqi və fiziki şəxslər qarşısında hüquqi məsələlərlə əlaqədar təmsil olunması;
• Sosial media hesabları və digər vasitələrlə gələn sorğuların cavablandırılması;
• Hüquqi rəylərin verilməsi üçün təkliflərin hazırlanmasında iştirak etmək;
• Potensial müştərilərlə görüşlərin təşkili və görüşlərdə iştirak edilməsi.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-03-06 04:50:44 Son müraciət tarixi: 2019-03-20 00:00:00

...

LEGALSTONE


- Şirkət tərəfindən hazırlanan sənədlərin qanuna müvafiqliyi haqqında hüquqi rəylərin verilməsi
- Hüquqi sənədlərin (iddia ərizələri, apellyasiya və kassasiya şikayətləri, vəsatətlər, qərarlardan şikayətlər) tərtib olunması
- Şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı müqavilələrin ekspertizasını keçirmək və müqavilələrin mütəmadi təkmilləşməsini təmin etmək
- Hüquqi rəylərin verilməsi üçün təkliflərin hazırlanmasında iştirak etmək
- Hüquqi sorğuların cavablarının hazırlanmasında iştirak etmək
- Şirkətin bütün struktur bölmələrində mövcud olan hüquqi problemlərin yerində araşdırılması və işçilərin təlimatlandırılmasında iştirak etmək
- Dövlət və hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıqda Şirkəti təmsil etmək
- Şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı imzalanan bütün əqdlərin, o cümlədən, beynəlxalq müqavilələrin və sazişlərin hüquqi ekspertizasını həyata keçirmək
- Mübahisələr ilə bağlı məhkəmədən öncə zəruri tədbirlərin görülməsi
- Şirkətin əmlakının qorunmasını təmin etməklə bağlı sənədlərin hazırlanmasında iştirak etmək (maddi məsuliyyət haqqında müqavilələr; müəssisəyə maddi dəyərlərin daxil olması və qəbulu, onların hərəkət qeydiyyatını müəyyən edən təlimatlar; və s)
- Şirkət rəhbərinə imzalamaq üçün təqdim olunan əmrlər, təlimatlalr, müddəalar və digər hüquqi xarakterli sənəd layihələrinin qanunvericiliyə uyğun olub-olmadıqlarınn yoxlanılması
- Şirkət rəhbərliyinin digər tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-27 04:49:59 Son müraciət tarixi: 2019-02-28 00:00:00

...

Adrem Attorneys


• Müqavilə, saziş və digər hüquqi sənədləri tərtib edir və/və ya yoxlanışını həyata keçirmək;
• Hüquqi şəxslərin korporativ sənədlərini tərtib edir, dövlət orqanlarına təqdim edilməsi üçün sənədləri hazırlamaq və təqdim etmək;
• Müxtəlif əməliyyatların qanunvericiliyə uyğunluqla bağlı tövsiyələr verir və rəylər təqdim etmək;
• Sənədləri tərcümə etmək;
• Gördüyü işlərə aid hesabat hazırlamaq və s.
Digət məlumatlar müsahibəyə dəvət edilən namizədlərə veriləcəkdir.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-20 07:01:55 Son müraciət tarixi: 0000-00-00 00:00:00

...

SarrafGroup


• Korporativ layihələri idarə etmək;
• Yerli qanunvericiliklə bağlı korporativ müştərilərə məsləhət vermək;
• Müxtəlif hüquqi sənədlər (müqavilələr, protokollar, aktlar və s.) hazırlamaq;
• Rəhbərlik tərəfindən verilmiş digər tapşırıqları icra etmək.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-15 04:03:02 Son müraciət tarixi: 2019-03-13 00:00:00

...

Grata Azərbaycan MMC


- Preparing contracts and other legal documents
- Researching legal documents and providing legal advice on various matters (directly responsible for Finance and Securities department projects)
- Receiving requests for legal advice from current and potential clients and deciding on the most appropriate responses to make to these requests
- Attending the meetings with clients
- Establishing what needs to be done to solve a client’s problems
- Managing and controlling performance of the tasks by lawyers
- Registration under the Labor Code

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-15 03:59:40 Son müraciət tarixi: 2019-03-13 00:00:00

...

Nurgün Holding


• Müqavilələrin hazırlanması;
• Əmrlərin, göstərişlərin, sərəncamların tərtib edilməsi, onların qanunauyğunluğunun imza ilə təsdiq edilməsi;
• Müəssisənin tərkibinə daxil olan bütün təsərrüfat subyektlərinin qanuni mənafelərinin qorunmasını təmin etmək;
• Müəssisənin mənafeyini məhkəmə orqanlarında, digər idarə, müəssisə və təşkilatlarda, habelə hüquq mühafizə orqanlarında müdafiə etmək;
• Müəssisə rəhbərliyinin hüquqi xarakterli digər göstərişlərinin yerinə yetirmək;
• Məhkəmə işlərinin nəticələrini öyrənmək və ümumiləşdirmək, müqavilələrin bağlanması və icra praktikasını analiz etmək;
• İddiaların hazırlanması və onlara cavab verilməsi məqsədi ilə arayışların, hesabların, izahatların vaxtında təqdim edilməsinə nəzarət etmək

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-12 05:53:01 Son müraciət tarixi: 2019-03-13 00:00:00

...

SMTS MMC


- Hüquşünas birbaşa Hüquq və Sənədlərə Nəzarət Departamentinin Menecerinə tabedir.
- Departament menecerinin ümumi nəzarəti və rəhbərliyi altında, əməkdaşlar arasında aparılmış iş bölgüsünə müvafiq olaraq, hüquqi təminat, ekspertiza və təhlil işinin aparılması;
- Müəssisə daxilində hazırlanan əmr, təlimat, prosedurlar, əsasnamələr, standartlar və digər normativ xarakterli sənədlərin layihələrinin ekspertizasının həyata keçirilməsi və zərurət olduqda rəhbərliyin tapşırığı əsasında bu layihələrin hazırlanmasında iştirak etməsi;
- Müəssisənin tərəf-müqabilləri ilə bağlanan müqavilələrin layihələrinin hazırlanması, təqdim edilən müqavilə layihələrinin ekspertizasını həyata keçiriməsi;
- Müəssisənin fəaliyyətində tətbiq olunan qanunları və normativ sənədləri izləmək, hüquqi-normativ bazanın yenilənməsi.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-10 00:49:35 Son müraciət tarixi: 2019-03-09 00:00:00

...

Dövlət qurumu


- Qurumun hüquqi və qanuni maraqlarının etibarnamə əsasında məhkəmələrdə, digər dövlət orqanlarında, fiziki və hüquqi şəxslərin qarşısında müdafiəsinin təmin etmək;
- Məhkəmə işləri ilə bağlı sənədləri (iddia ərizələri, apellyasiya şikayətləri, etirazlar, vəsatətlər, qərardaddan şikayətlər və s.) hazırlamaq
- Quruma daxil olan hüquqi məsələlərlə bağlı məktub, ərizə və şikayətlərə müvafiq qaydada və müəyyən olunmuş vaxt ərzində cavablar hazırlamaq;
- Təşkilatı məhkəmələrdə və digər dövlət idarə, müəssisə və təşkilatlarda, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarında təmsil etmək;
- Məhkəmələrlə mütəmadi olaraq əlaqə saxlayıb, icraatda olan işlərin statusu ilə bağlı məlumat almaq
- Müxtəlif məsələlər və ya təcrübələr üzrə hüquqi sənədlərin hazırlanması, nəzərdən keçirilməsi, koordinasiyası və yekunlaşdırılması.
- Qurumla tərəf-müqabilləri arasında bağlanan müqavilələrin layihələrini hazırlamaq, təqdim edilən müqavilə layihələrini təhlil etmək və rəy vermək.
- Hüquqi risklərin qiymətləndirilməsi
- Müqavilələrin hüquqi ekspertizasını həyata keçimək;
- Bütün struktur bölmələrə hüquqi yardım etmək, onlardan daxil olmuş sorğulara rəy və izahatlar vermək.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-07 23:35:44 Son müraciət tarixi: 2019-03-09 00:00:00

...

Soyuzaqrokontrakt MMC


∙ Məhkəmə, dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, ictimai təşkilatlar və digər üçüncü şəxslər qarşısında Cəmiyyəti təmsil etmək yolu ilə onun hüquq və mənafelərinin müdafiə olunmasının təmin edilməsi;
∙ Cəmiyyət tərəfindən verilən iddia və digər ərizələrin hazırlanması, Cəmiyyətə qarşı verilən iddialar üzrə etirazların, mülahizələrin, çıxarılmış məhkəmə qərarları üzrə şikayətlərin hazırlanması;
∙ Cəmiyyətin fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri üzrə müqavilələrin hazırlanması
∙ Cəmiyyətin rəhbərliyi tərəfindən verilmiş tapşırıqlara müvafiq olaraq cəmiyyətdaxili normativ sənədlərin hazırlanması, sənədlərə dair hüquqi rəylərin verilməsi;
∙ İcra işləri üzrə İcra məmurları ilə işləmək;
∙ Rəsmi yazışmaları təmin etmək.

Ətraflı bax

Tarix: 2019-02-05 23:16:02 Son müraciət tarixi: 2019-07-03 00:00:00

...

Nikoil Bank

Ətraflı bax