Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT)

Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) – lisenziya əsasında kreditlərin verilməsi və qanunla nəzərdə tutulmuş digər fəaliyyət növlərini həyata keçirən ixtisaslaşmış kredit təşkilatdır.

      Kreditlərin verilməsindən əlavə BOKT – lar aşağıdakı fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilərlər: borc öhdəliklərinin alqı-satqıs... Davamını oxu


İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi əsaslarının anlayışı

   Əmək hüququnun mühüm təminatlarından biri də işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilmə əsaslarıdır. İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin xitam edilməsi ilə bağlı əmək münasibətləri  AR ƏM-in 70-ci maddəsi ilə tənzimlənir və qeyd edilir ki, əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən aşağıdakı əsaslarla l... Davamını oxu


01 yanvar 2018-ci ildən etibarən əmək müqaviləsinə işçilərin sayının azalması və ya ştat ixtisarı ilə əlaqədar xitam verilərkən tətbiq edilən yeni qaydalar

  XÜLASƏ “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsi haqqında” 31.05.2017-ci il tarixli qanunun 01 yanvar 2018-ci il tarixdən etibarən qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar işçilərin sayının azalması və ya ştatların ixtisarı əsası ilə işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi zamanı bir sıra yeni prosedur qaydalar nəzər... Davamını oxu


01 yanvar 2018-ci il tarixindən əmək haqqının hesablanması qaydası

      “Azərbaycan Respublikasında 2018-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” və “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarının 01 yanvar 2018-ci il tarixdən etibarən qüvvəyə minməsindən sonra əsas diqqət əmək haqqı məbləğinin hansı həddə artacağı və ya azalacağına yönəlmişdir.   Məlum olduğu kimi... Davamını oxu


Dövlət qulluğu və Dövlətin demokratik əsasları

   Dövlət qulluğunun anlayışı və əsas əlamətləri. «Dövlət qulluğu haqqında» AR Qanunda dövlət qulluğu anlayışına peşəkarlıq elementi əlavə edilməsi və ona «DovIət icra hakimiyyəti orqanları aparatında təsis edilmiş inzibati vəzifə tutan, dövlətin məqsəd və funksiyalarını yerinə yetirən, əməyi dövlət büdcəsindən ödənilən dövlət ... Davamını oxu


Mülki aviasiyada terrorizm

     Müasir terrorizmin xüsusiyyətləri. Terrorizm, bu gün ola bilsin ki, ən çox müzakirə edilən mövzudur. Dünyanın ən iri yayım korporasiyalarının efir müddətlərinin çox hissəsi, məhz beynəlxalq terrorizmlə mübarizəyə həsr edilir. İnternetdə, qəzetlərdə, jurnallarda və kitab rəflərində terrorizm haqqında xəbərlərə, analitik ic... Davamını oxu


Bank fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi

   Azərbaycan Respublikasının bank sistemi və bank fəaliyyətini tənzim edən qanunvericilik.  1995-ci il 12 noyabr tarixində keçirilən referendumda qəbul olunmuş müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin II bəndində pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququnun y... Davamını oxuİcra hakimiyyətinin normayaratma fəaliyyəti

   İcra hakimiyyətinin normayaratma fəaliyyəti hüdudlarında qəbul etdiyi hüquqi aktlar Hüquqi aktların anlayışı 21 dekabr 2010-cu il tarixli “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Konstitusiya Qanununun 1-ci maddəsinin 4-cü bəndində belə verilmişdir: “hüquqi akt – normativ hüquqi akt, normativ xarakterli akt və ya qeyri-normativ h&... Davamını oxu