BANK KREDİTLƏRİ İLƏ BAĞLI YARANMIŞ PROBLEMLƏRİN HÜQUQİ HƏLLİ YOLLARI ADLI ÖDƏNİŞSİZ SEMİNAR

ADVOCATUS İNTERNATİONAL - Hüquq şirkəti GRBS ilə birgə, Dəyərli vətəndaşlarımızı “Bank kreditləri ilə bağlı yaranmış problemlərin hüquqi həlli yolları” adlı ödənişsiz seminara dəvət edir! 


Məqsəd:
Dəyərli vətəndaşlarımızın qanuni mənafelərinin müdafiəsi

Əldə ediləcək nəticə:
- Kredit müqaviləsində nələrə diqqət verilm... Davamını oxu